Doen Doet ANBI Ambitie

Omdat onze statuten nog niet aangepast zijn qua doel kunnen wij nog geen ANBI status krijgen. Dit is onze doelstelling:

Het dienen van het algemeen belang door maatschappelijke activiteiten op te zetten en uit te voeren ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, sportactiviteiten op te zetten en uit te voeren ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en projecten te bedenken en uit te voeren waarin werklozen begeleid worden richting financiële onafhankelijkheid, voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Algemene gegevens

Fiscaal nummer     
8 0 9 4 4 8 1 7 8

Adres                        
Mary Zeldenruststraat 86
1091 DP Amsterdam

Bezoekadres
ZZPlace
1e Van Musschenbroekstraat 5
1091GD Amsterdam

Mail
info@taalbom.nl

Bestuur
Pleuni Koopman        voorzitter
Melijn Hartman         secretaris
Joël Wijngaarde         penningmeester

Directeur
Jacky Andrews

Doelstelling

Mensen ondersteunen en activeren door laagdrempelige en leuke projecten op te zetten.
Werklozen begeleiden richting (vrijwilligers)werk.

Beleidsplan
Inkomsten
Jaarlijks wordt er voor alle initiatieven vanuit stichting Doen Doet subsidie aangevraagd bij gemeenten en fondsen. De activiteiten worden alleen uitgevoerd als een aanvraag m.b.t. deze activiteit wordt gehonoreerd. Daarnaast  voert de stichting incidenteel opdrachten vanuit de gemeente Amsterdam uit.
Giften en/of sponsoring behoren ook tot de mogelijkheden.

Uitvoering
Stichting Doen Doet heeft geen personeel. De uitvoering van haar projecten wordt gedaan door opdrachtnemers/zzp-ers. Op elke activiteit zit één professional die vrijwilligers coördineert en ondersteund. Alle projecten worden bedacht, aangestuurd en gecoördineerd door  de directeur. Ook zij is opdrachtnemer van stichting Doen Doet.

Beloning
De opdrachtnemers schrijven een factuur voor de hele periode waarin zij een activiteit uitvoeren. Minimaal 10% van het aantal gewerkte uren bestaat uit vrijwilligerswerk.

Verantwoording
Bij iedere subsidie- en opdrachtgever wordt na afloop een uitgebreid inhoudelijk en financieel  verslag ingediend.

Administratie
De algemene administratie wordt uitgevoerd door de directeur. De administratie m.b.t. de activiteiten worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de opdrachtnemer die de activiteit uitvoert. De jaarrekeningen worden gemaakt door een vaste boekhouder.

© 2021: Doen Doet | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress